Dr. Kiss Ferenc prof. gondolatai, példázatai

A föld gömbölyű - Luk 17,34-36

Az Úr Jézus korában azt hitték a Földről, hogy egy lapos korong. Amikor az Úr az Ő megjelenésének idejét az egész földre kiterjedően akarta szemléltetni három helyzetet ábrázolt, hogy abban a pillanatban az egyik helyen este az ágyban lesznek, másutt hajnalban a mezőn és nappal a malomban éri őket az Úr eljövetele. Nem természettudományi magyarázattal, de a képekkel ábrázolta, hogy a Föld gömbölyű és az Ő megjelenése váratlanul mindenkit érint.

A másik oldal - Ján 21,6

Az Úr Jézus feltámadása után is megismételte a nagy halfogást. Péter panaszára, hogy egész éjjel nem fogtak semmit; azt parancsolta "vessétek a hálót, a hajó JOBB oldala felöl." Bár minden halász tudta, hogy mindig bal oldalról vetik be a hálót, mert jobb felöl nem esik kézre - az Úr szavára Péter mégis bevetette és az eredmény 153 hal volt. Mi is megtapasztalhatjuk, hogy az ÚR SZAVA, tanácsa, bármilyen ésszerűtlen az emberi elgondolásunk számára, mindig megáll, és áldást hoz.

Az utolsó ütés

Elnézegettem az utcán, hogyan verik be a sínbe a nagy vasszeget. Szinte ritmikusan hullottak rá az ütések, végre egy utolsó ütés és a szög bent volt. Ez az utolsó ütés bekoronázta a munkát. - De ez az utolsó ütés az előző ütések nélkül nem ért volna semmit, mert kellettek azok az előző ütések. Lelki életünkben is úgy van, hullik a szívünkre az Ige sok tanítása, míg végre egy utolsóra megnyílik a szív és belehullik az Ige magja és elvégzi munkáját. Ezért szükséges a sok Igehallgatás, mert nem tudjuk, hogy melyik ütésre nyílik meg a szív és befogadja az Igét.

A kritizálás - 1Thessz 2,4

Az antikrisztusi lelkületet jellemzi, hogy nem tűr meg maga mellett vagy felett senkit. Aki a másikat bírálja (nem hibáira figyelmezteti), abban az antikrisztusi lelkület ütközik ki, mert nem tudja elviselni, hogy a másik vele egy színvonalú, vagy felette álljon.

A megkeményedés - 2Móz 11,27

A megkeményedés a legsúlyosabb állapot, innét már erkölcsi zuhanás következik. Itt értjük meg, hogy Isten a szívnek és indulatoknak vizsgálója és az Ő szava mindenben megáll, bizonyítja Mózes fáraójának az esete is. Mikor megtalálták a fáraó múmiáját, egy híres orvos engedélyt kért a szív megvizsgálására. Felboncolta a szívet és megállapította az érelmeszesedést. Tehát fizikailag is igaz volt a megkeményedés. Miért nem puhítja meg az Isten a szívet? Ahogy a havat és a jeget a nap elolvasztja, ugyanaz a nap a sarat megkeményíti. Így van ez az emberi szívnél is.

Az élő víz - 1Pét 1,23

A Dunába rengeteg csatorna ömlik és fertőzi a vizet, de az élő víz azt pár kilométerre feldolgozza. Így jöhet a kísértés is a mi szívünkbe, ha ott ÉLŐ VÍZ van - IGE - akkor nincs hatalma felettünk a kísértésnek. De ha csak a KEGYESSÉGNEK a LÁTSZATA van meg, olyan mintha ÁLLÓVÍZ volna bennünk. A legkisebb fertőzés megrontja, elposványosítja a szívet. Vigyázzunk milyen gondolatok közt ér a halál, talál az Úr.

A faragás - 1Kir 6,7

A jeruzsálemi templom holt kemény kövekből épült, príma faragásokkal. Az új templom ÉLŐ kövekből épült. Itt is faragni kell Istennek, mi is lehetünk olyan kemények, mint a kő. Az Ótestamentum leírja, hogy minden követ a SAJÁT BÁNYÁJÁBAN faragták, és ha elkészült, csöndben, zaj nélkül szállították a templom oldalába. Így van ez a lélekkel is. Az igehirdetés alatt csak látást nyerünk arról, hogy milyenekké kell lenni. A faragás OTTHON történik.