Kik vagyunk?

Keresztyének vagyunk, akik más keresztyénekkel együtt hisszük Jézus Krisztus istenségét, a Biblia tekintélyét, a hit általi megigazulást. Hiszünk a "Szentháromságban", az Atya, Fiú, Szent Szellem Istenben. Nem hirdetünk semmi újat, és nem határolódunk el más keresztyénektől, akik ezen az (un. evangéliumi) alapon állnak. Nem tartjuk magunkat egyedül üdvözítő felekezetnek. Jó kapcsolataink vannak más felekezetekben lévő hívő keresztyénekkel. Életünket a Biblia tanítására igyekszünk alapozni, akár egyéni, akár közösségi (gyülekezeti) életről van szó. Sokfélék vagyunk életkor, társadalmi és családi helyzet, végzettség és érdeklődés tekintetében, de összeköt bennünket Jézus Krisztusban való közös hitünk. Életünket és tetteinket a Bibliára, Isten beszédére alapozzuk. Hitvallásunk teológiai szempontból konzervatív, tehát a Bibliára, mint végső tekintélyre épül. Az Úr Jézustól kapott küldetésünk az, hogy hirdessük az evangéliumot. Szeretnénk a Biblia örök igazságait és Isten szeretetét az adott kultúrába illően, a Szent Szellem örömével és erejével képviselni és továbbadni.