Szeretet - igazság, szentség - szabadság

Úgy találjuk, hogy ezeket a fogalmakat gyakran egymás kizárójaként élik meg az emberek, a hívők is. A Biblia kijelentése alapján Isten a szeretet, ugyanakkor igazságosan ítélő bíró is. A két fogalom tökéletesen egyesül személyében, és hisszük, hogy általa a mi életünkben is lehetőség van mindkettő együttes megélésére. A kettő egységben alkot tökéletességet. A szentség és a szabadság is egymást kizárónak tűnik sokak szemében. Hisszük, hogy Isten szabadságra hívott minket, de nem törvénytelen (anarchista) szabadságra. A keresztyén élet elsősorban nem papírra írt, kívülről kényszerített, hanem a szívbe vésett, belső törvények alapján működik. Isten Szellemének szabadsága a vele megélt szentségben érvényesül. Gyülekezetünkben az igazságot szeretetben, a szentséget pedig szabadságban szeretnénk megélni.