Elmélet és gyakorlat

A gyülekezeti életünkben nagy hangsúlyt fektetünk a Biblia rendszeres és alapos tanítására. Fontosnak tartjuk az Ige kijelentéseinek megismerését, ugyanakkor szeretnénk, hogy ez szorosan kapcsolódjon a gyakorlati megtapasztalásokhoz, az igazságok megéléséhez. Az elméleti tanítás a gyakorlat nélkül gyümölcstelenné teszi a hívő életet, a helyes tanítás nélküli élet pedig rossz gyakorlathoz vezethet. Arra törekszünk, hogy a helyes tanítás, és annak megélése a hétköznapokban, egyensúlyban legyen egymással.